SAMART มอบทุนระดับอุดมศึกษา


กลุ่มบริษัทสามารถ โดยนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น มอบทุนการศึกษาในโครงการSamart Innovation FUNDS ปีที ให้แก่น้องๆระดับอุดมศึกษาปีสุดท้าย จำนวน 5 มหาวิทยาลัย ที่กำลังทำโปรเจกต์จบการศึกษา  ในสาขาด้านเทคโนโลยีและไอที เพืต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยการนําทุนไปต่อยอดการเรียนรู้ และพัฒนาผลงานของตัวเอง จำนวนทั้งสิ้น 15 ทุน ทุนละ 20,000 บาท เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คความคิดเห็น