กลุ่มสามารถบุกตลาด Healthcare โชว์ Solutions ในงาน JCMS


กลุ่มสามารถบุกตลาด Healthcare โชว์เทคโนโลยีที่ให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ ภายใต้แนวคิด “ Better Future Today” ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการให้บริการด้วย 3 แนวทาง ยกระดับระบบบริหารจัดการ Better Solutions  ,ยกระดับการให้บริการ Better Service และยกระดับคุณภาพชีวิต Better Life  ในงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทย์ศาสตร์สามสถาบัน จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ (JCMS)เมื่อเร็วๆนี้
 
สำหรับในงานดังกล่าวทางกลุ่มสามารถได้นำเอา Solutions เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพื่อนำมาช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  อาทิ Health Care EDI ระบบจัดการการสั่งซื้อยาและสินค้าทางการแพทย์ รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือทางการค้าระหว่างโรงพยาบาลกับซัพพลายเออร์  ,Enterprise Content Management (ECM) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลในโรงพยาบาล อาทิ การบันทึก การจัดเก็บ การสำรอง การจัดส่งข้อมูล ปรับปรุงกระบวนการทำงานบนกระดาษมาเป็นการทำงานบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันความเสี่ยงในการจัดเก็บข้อมูลสามารถสืบค้นเอกสารจากระบบได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การบริหารจัดการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
นอกจากโซลูชั่นส์ด้านบริหารจัดการแล้ว เรายังมี Solutions ที่ช่วยยกระดับการให้บริการด้วย Service Patient Relationship Management เป็น Solutions ในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ติดต่อนัดหมาย รับบริการที่โรงพยาบาล ไปจนถึงการดูแลหลังการรักษา ด้วยระบบ Intelligent Tracking & Managed Service เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ  
 
และ Solutions ที่นำมาช่วยยกระดับคุณภาพของชีวิต ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยBUG : Elderly Service Assistant บริการผู้ช่วยหรือเลขาส่วนตัวสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ,บริการสอบถามข้อมูลโทร 1113 “ตอบทุกคำถามช่วยทุกความต้องการ” , บริการขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง อาทิเช่น ข้อมูลศูนย์ดูแลสุขภาพ, แพคเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลต่างๆ, ข้อมูลร้านอาหารเพื่อสุขภาพ, โปรแกรมท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ, โปรแกรมออกกำลังกาย เป็นต้น
 
 
ซึ่ง Solutions ดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับธุรกิจในวงการ Healthcare มีประสิทธิภาพสูงขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น รองรับความต้องการของบริการในยุค Digital Healthcare 4.0 ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้สามารถเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว


ความคิดเห็น