กลุ่มบริษัทสามารถ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวงร.๙


นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนมอบดอกไม้จันทน์แบบดอกกุหลาบ ซึ่งจิตอาสาทั้งผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัทสามารถ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ในโครงการ ดอกไม้จันทน์ทำจากใจถวายพ่อหลวง” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เพื่อมอบให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร สำหรับนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางสาวสุกฤตา  สื่อเจริญ  (คนกลาง) รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

ความคิดเห็น