COMMART JOY 2017 มอบรางวัลใหญ่ให้ผู้โชคดีที่ชอปในงาน


เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน COMMART JOY 2017  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  22 - 25 มิถุนายน 2560 ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดให้มีการจับรางวัลผู้โชคดี โดยมีกรรมการและผู้บริหารบริษัท ประกอบ ด้วยนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ (ที่ 5 จากซ้าย) นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 6 จากซ้าย)  นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายพรชัย จันทรศุภแสง ผู้อำนวยการธุรกิจสื่อและดิจิทัล (ที่1จากซ้าย) และนางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ร่วมจับรางวัลใหญ่รถยนต์ NISSAN MARCH 1.25 (MT) จำนวน 1 คัน ให้กับผู้โชคดีที่มาชอปในงาน คือ นายบพิตร สัสสี และรางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง ซึ่งมีทั้งหมด 5 รางวัล ได้แก่ นายสมศักดิ์ ศรีมนตรินนท์ 
นายกรภพ ธรพาณิชย์ นายณพกิตติ์ สมทบสุข นายปริญญา ธรรมานุศาสตร์ นายเรืองศักดิ์ วงศ์เลอศักดิ์ นอกจากนี้ยังมีรางวัลที่ ได้แก่ สมาชิกนิตยสาร COMTODAY 1 ปี (12 ฉบับ) จำนวน 5 รางวัลสมาชิกนิตยสาร Business+ 1 ปี (12 ฉบับ) จำนวน 5รางวัล และสมาชิกนิตยสาร E LEADER  1 ปี (12ฉบับ) มีจำนวน รางวัล โดยได้รับรางวัลตามเงื่อนไข
ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่www.CommartThailand.com


ความคิดเห็น