“กลุ่มสามารถ” ยังแรงต่อเนื่อง ล่าสุด “เทด้า” คว้างาน “กฟน.” มูลค่ากว่า 800 ล้านบาท


เทด้า” หนึ่งในกลุ่มบริษัทสามารถ คว้างาน“โครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน” ให้กับ กฟน. มูลค่ากว่า 800ล้านบาท  แล้วเสร็จภายในปี 2563 ดัน Backlog  เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3 พันล้านบาท ส่วนครึ่งปีหลังมีงานรอประมูลอีกเกือบ 8 พันล้านบาท มั่นใจปี 60 รายได้เติบโตแข็งแกร่ง

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า บริษัท เทด้า จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทสามารถ เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานก่อสร้างโครงการ สายส่ง สถานีไฟฟ้าแรงสูง แบบครบวงจร ถือหุ้นโดย บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ ในสัดส่วน 95เปอร์เซ็นต์ ได้จับมือเป็นกิจการร่วมค้ากับบริษัทSinohydro จากประเทศจีน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 60 ปี เชี่ยวชาญทั้งด้านกาก่อสร้างโรงไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าแรงสูง รถไฟฟ้า โรงไฟฟ้า งานอุโมงค์และเขื่อน เป็นต้น ในนาม “THE CONSORTIUM OF SINOHYDRO CORPORATION LIMITED AND TEDA COMPANY LIMITED” โดยร่วมพิธีลงนามกับการไฟฟ้านครหลวง ในสัญญา โครงการก่อสร้างงานด้านโยธา จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการพระราม 3 คือ จากสะพานพระราม 9  ถึงทางพิเศษเฉลิมมหานคร” เพื่อประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความสวยงาม รวมถึงรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยมีมูลค่าโครงการรวมกว่า 1.4 พันล้านบาท (เป็นสัดส่วนของเทด้ากว่า 800 ล้านบาท)โดยลักษณะงานเป็นการก่อสร้างทั้งในส่วนงานโยธา และเปลี่ยนระบบไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินให้กับการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งงานดังกล่าวกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2563

บริษัท เทด้า ประเดิมด้วยข่าวดีจากการได้งานโครงการใหญ่ตั้งแต่ช่วงปลายปีถึงช่วงต้นปีที่ผ่านมา อาทิ โครงการสถานีไฟฟ้าขอนแก่น มูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท    โครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระยอง มูลค่ากว่า 130 ล้านบาท และโครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 KV สุราษฎร์ธานี – ภูเก็ต มูลค่าอีกว่า 400 ล้านบาท ทั้งนี้ยังรอเซ็นต์สัญญากับอีก 2 โครงการใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 500 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบัน เทด้า” มีงานในมือแล้วถึง กว่า 3 พันล้านบาท มั่นใจสิ้นปีรายได้โตขึ้นกว่า 20เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าในอนาคต เทด้า” จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากนโยบายด้านพลังงานของภาครัฐที่ต้องการสร้างโรงไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้าในประเทศให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ จาก 3 หน่วยงานหลักด้านไฟฟ้าทั้ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)” 

สายธุรกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค หรือ U-Trans (Utilities & Transportations) นำโดย บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ ร่วมด้วย บริษัท แคมโบเดียร์ แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิสเซส ,  กัมปอต พาวเวอร์ แพลนด์ และ เทด้า เป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นความหวังที่จะสร้างรายได้ระยะยาวให้กับกลุ่มสามารถ ทั้งจากธุรกิจพลังงานที่เทด้ามีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และกำลังมุ่งสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงโอกาสในธุรกิจการบินทั้งในลาวและพม่าด้วย” วัฒน์ชัย กล่าวปิดท้าย

ความคิดเห็น