ร่วมยินดีบอสใหญ่แบรนด์ไฮเจ็ท รับตำแหน่งนายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย


 

    เมื่อเร็วๆนี้ นางประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปภาวิน จำกัด (ขวามือผู้จัดจำหน่ายกระดาษและหมึกพิมพ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไฮเจ็ท รับมอบกระเช้าแสดงความยินดีจากนายพงษ์เดช สัจจะรัตนะโชติ อดีตนายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย (ซ้ายมือ) ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาคม ฯ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยคนล่าสุด ในวาระปี พ.ศ. 2560  2562  จากการร่วมทำกิจกรรและช่วยเหลืองานสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยมาตลอด 20 ปี นับตั้งแต่สมัยนายชวาล โสตถิวันวงศ์ เป็นนายกสมาคมคนแรก


ความคิดเห็น