ฮิตาชิเปิดตัว Video Analytics Software นำเสนอข้อมูลเชิงลึก เพื่อสร้างความปลอดภัยสำหรับเมืองอัจฉริยะและองค์กรดิจิทัล


รายงานข่าวจากฮิตาชิ อินไซท์ กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจที่รับผิดชอบดูแลและผลักดันธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งกลยุทธ์การออกสู่ตลาด (Go To Market: GTM) ทั่วโลก เปิดตัว Hitachi Video Analytics (HVA) ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ภาพวิดีโอ ซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่สำคัญสำหรับเมืองอัจฉริยะและความปลอดภัยสาธารณะ (Smart City and Public Safety)ของบริษัท ฮิตาชิฯ โดยHVAจะผสานรวมมุมมองของระบบประมวลผลกับการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อคัดกรองข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมและสร้างการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับเมือง สนามบิน มหาวิทยาลัย ผู้ให้บริการด้านคมนาคม และองค์กรธุรกิจต่างๆ เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการบริการ สู่เมืองอัจฉริยะและองค์กรดิจิทัล อาทิ เช่น:


ระบบอัจฉริยะสำหรับธุรกิจและการดำเนินงาน: การนับจำนวนคน การตรวจจับคิว การวิเคราะห์กิจกรรม การนับจำนวนตามทิศทางการเดิน และการเพิ่มคุณภาพของรูปภาพ ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้กิจกรรมทางสังคมภายในเมืองธุรกิจ และองค์กรอื่นๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงและความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นได้


การบริหารจัดการระบบคมนาคม การจราจร และการจอดรถที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: การนับจำนวนยานพาหนะ การวิเคราะห์สภาพการจราจร การตรวจหาพื้นที่จอดรถ และการตรวจจับป้ายทะเบียน ช่วยให้เมืองและองค์กรธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรด้านการจราจรและการจอดรถให้กับผู้พำนักอาศัย ผู้เดินทาง และลูกค้าได้


ความปลอดภัยและความมั่นคงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น: การตรวจจับการบุกรุก การตรวจจับวัตถุที่ถูกทิ้งไว้ การตรวจจับใบหน้า และการแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งมาบดบังหน้ากล้อง จะให้ช่วยให้หน่วยงานดูแลรักษาความปลอดภัยสาธารณะสามารถเข้าไปช่วยเหลือและปกป้องบุคคลหรือทรัพย์สินได้อย่างทันท่วงที

​​มร. รูทบี เยสเนอร์ คลาร์ก ผู้อำนวยการด้านการวางกลยุทธ์ด้านเมืองอัจฉริยะของไอดีซี ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชั้นนำด้านไอที กล่าวว่า เมืองและองค์กรต้องการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการแปรรูประบบสู่ดิจิทัล จึงต้องการภาพที่ชัดเจนของข้อมูลเชิงลึกในด้านต่างๆ และขณะเดียวกันการโจมตีและภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่สาธารณะและส่วนบุคคลก็กำลังทวีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น การรักษาความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญลำดับสูงสุด อย่างไรก็ตามแม้ว่าระบบวิดีโอจะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย รวมถึงทำหน้าที่เป็นกองกำลังพิเศษให้กับเทศบาลเมืองต่างๆ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และทีมรักษาความปลอดภัยต่างๆ แต่การใช้เทคโนโลยีวิดีโอที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วและแยกส่วนต่างๆออกจากกันยังคงเพิ่มความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยซอฟต์แวร์การทำงานที่ครอบคลุมของฮิตาชิ จะทำให้องค์กรภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ทรัพย์สินด้านวิดีโอของตนได้อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น

​​ซอฟต์แวร์ HVA จะเข้ามาช่วยดึงศักยภาพด้านการวิเคราะห์ภาพวิดีโอด้วยการนำเสนอคุณลักษณะด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลเชิงลึกและการแจ้งเตือนทั้งหมดได้ เหมาะสำหรับการพัฒนาเมืองสนามบิน ระบบคมนาคม มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจค้าปลีก

​​ตัวอย่างเช่น สนามบินสามารถใช้ซอฟต์แวร์ HVA เข้ามาช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับนักเดินทางและยังช่วยตรวจจับคิวที่ยาวและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดหากำลังคนไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัยหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการควบคุมหนังสือเดินทางได้อย่างทันท่วงที ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางผ่านเข้ามาได้อย่างรวดเร็วและมีเวลาในการจับจ่ายซื้อของรับประทานอาหาร หรือเพลิดเพลินกับสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจภายในเทอร์มินอลได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกก็สามารถได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์ HVA ในด้านข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพกล้องวีดีโอซึงเป็นสินทรัพย์อาคารห้างร้านของตนได้เหมือนกับที่ดำเนินการวิเคราะห์กับเว็บไซต์ของตัวเอง โดยข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกทราบว่าลูกค้าที่เข้ามาในร้านมาจากที่ใด และใช้เวลาไปกับสิ่งใดบ้างในร้าน อีกทั้งมีโปรโมชันหรือการจัดวางสินค้าแบบไหนบ้างที่สามารถนำมาใช้เพิ่มยอดขายได้ สำหรับเมืองต่างๆ การใช้งานซอฟต์แวร์ HVA จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย การดำเนินงาน และความโปร่งใส ทั้งยังสามารถให้บริการสาธารณะได้ดีขึ้นผ่านทางตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การจราจรทางเท้าที่ผสานรวมกับการวิเคราะห์การจราจรในเขตใจกลางเมือง ช่วยให้ธุรกิจท้องถิ่นสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นในการจัดตำแหน่งร้านค้าและการดำเนินธุรกิจของตน

​​ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ HVA นำวิธีการวิเคราะห์ขั้นสูงและคุณลักษณะที่โดดเด่นให้กับระบบการติดตามตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยผ่านระบบกล้องวิดีโอที่ครอบคลุมของฮิตาชิ เพื่อช่วยปรับปรุงการให้บริการผู้ใช้ นำเสนอข้อมูลวิดีโอที่มีคุณภาพสูงสำหรับการวิเคราะห์ และช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวได้ โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้


ระบบตรวจจับวัตถุ: โซลูชั่นวิเคราะห์วิดีโอที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ในระดับพิกเซลวิดีโอหรือให้วิธีการตรวจจับความปลอดภัยแบบง่ายที่อาจก่อให้เกิดอัตราผลบวกลวงในระดับสูง ในทางตรงข้าม เทคโนโลยีระบบตรวจจับวัตถุของ HVA จะให้ขีดความสามารถด้านการสร้างภาพ 4D จากภาพวิดีโอสองมิติโดยใช้ข้อมูลระดับอนุภาค ทัศนียภาพ ความเร็ว การเบี่ยงเบนเส้นทาง และระยะทางในการเดินทางมาประกอบร่วมกันเพื่อปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำและลดจำนวนเหตุการณ์ที่เป็นผลบวกลวง (false-positive incidents)ลง ได้อย่างมาก แม้แต่ในกรณีที่การมองเห็นที่ไม่ชัดเจนอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ 

การวิเคราะห์ตามสถานการณ์: มั่นใจได้ว่าโมดูลการวิเคราะห์แต่ละโมดูลจะใช้อัลกอริธึมแบบปรับแต่งได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับกลไกการวิเคราะห์ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้อง ทั้งยังลดความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์ผลบวกลวง (false-positive incidents) ลงได้

 

ระบบป้องกันความเป็นส่วนตัว: เมือง หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน ต่างมีความกังวลในเรื่องความเป็นส่วนตัวของประชาชนและลูกค้าเมื่อใช้เทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยผ่านระบบกล้องวิดีโอ และเพื่อจัดการกับความกังวลดังกล่าว ซอฟต์แวร์ HVA พร้อมให้การป้องกันข้อมูลประจำตัวในรูปแบบอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยเทคโนโลยีจำนวนมากในปัจจุบันต่างมีขีดความสามารถด้านการแสดงผลที่ใบหน้าในรูปแบบ Pixelated ซึ่งภาพดังกล่าวสามารถเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (personally identifiable information; PII) เช่น จากเสื้อผ้าหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย แต่ระบบป้องกันความเป็นส่วนตัวของ HVA จะช่วยปกป้องตัวบุคคลโดยการสร้าง Pixel ทั้งร่างได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังสามารถระบุให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลวิดีโอเพื่อส่งเสริมด้านความโปร่งใสและช่วยป้องกันการนำข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้องด้วย คุณลักษณะดังกล่าวเหมาะสำหรับองค์กร เช่น โรงพยาบาลและโรงเรียน ที่ซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยและผู้เยาว์เป็นหลัก และการป้องกัน PII ในข้อมูลวิดีโอยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงและความรับผิดได้อีกด้วย

ระบบเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: ระบบกรองสิ่งรบกวน เช่น ฝนและหิมะ ที่อาจส่งผลต่อความละเอียดของภาพวิดีโอ จะช่วยให้ได้ภาพวิดีโอที่ชัดเจนขึ้นและรองรับระบบการติดตามตรวจสอบวิดีโอคุณภาพสูงและการวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นด้วย 

ระบบตรวจจับความสมบูรณ์ของกล้อง: ให้การตรวจจับอัตโนมัติกรณีที่มีการนำสิ่งอื่นใดมาบดบังกล้องหรือเมื่อกล้องได้รับความเสียหาย ระบบตรวจจับความสมบูรณ์ของกล้องของซอฟต์แวร์ HVA จะส่งการแจ้งเตือนทันทีหากมีปัญหาเกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลวิดีโออันมีค่าจะได้รับการเก็บบันทึกได้อย่างต่อเนื่องสูงสุด  

​​ทั้งนี้ HVA เป็นโซลูชั่นล่าสุดที่จะเข้ามาเสริมความสมบูรณ์ให้กับกลุ่มโซลูชั่นเมืองอัจฉริยะและความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีวิดีโอและ IoT ของกลุ่มบริษัทฮิตาชิให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วย โดย HVA จะผสานรวมและเพิ่มขีดความสามารถให้กับ Hitachi Video Management Platform (VMP) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการวิดีโอที่รวมระบบจัดเก็บข้อมูล เครือข่าย และการประมวลผล ในรูปคอนเวิร์จแพลตฟอร์มที่ครบวงจรเพื่อให้ได้ระบบเสมือนจริงที่มีศักยภาพสูงสุด ให้ความพร้อมใช้งานในระดับสูง มีความคงทนต่อความเสียหาย สามารถปรับขยายระบบได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพคุ้มค่า นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับซอฟแวร์ Hitachi Visualization Suite ที่สามารถรวมข้อมูลของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) ไม่ว่าจากกล้องวิดีโอ ระบบต่างๆ และเซ็นเซอร์ ที่แยกออกจากกัน เพื่อให้ได้มุมมองภาพรวมในรูปแบบแผนที่สำหรับรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อใช้โซลูชั่นเหล่านี้ร่วมกันจะส่งผลให้เกิดระบบวิดีโอที่ครบวงจรเพื่อช่วยลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถดึงมูลค่าและข้อมูลเชิงลึกที่มีอยู่ออกมาจากข้อมูลวิดีโอได้ดียิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มความปลอดภัย

 


​​มร.มาร์ก จูลส์ รองประธานโซลูชั่นด้านเมืองอัจฉริยะและความปลอดภัยสาธารณะ บริษัท ฮิตาชิ อินไซท์ กรุ๊ป กล่าวว่า วิดีโอเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการดูแลผู้คนและทรัพย์สินให้ปลอดภัย แต่แหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยสาธารณะ ธุรกิจ และการดำเนินงานยังมีอัตราการใช้ประโยชน์ที่ต่ำอยู่ในปัจจุบัน ในโลกที่กล้องวงจรปิดเป็นสิ่งสำคัญและการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ลูกค้าของเราจึงต้องการได้รับคุณค่าและข้อมูลเชิงลึกจากระบบวิดีโอของตนเพิ่มมากขึ้นเหล่านี้  ซึ่ง Hitachi Video Analytics เป็นโซลูชั่นอัจฉริยะสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สามารถคัดแยกข้อมูลเชิงลึกจากการดำเนินงานและความปลอดภัยของข้อมูลวิดีโอ ทั้งยังช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้า พนักงาน และพลเมืองได้ด้วย การเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มโซลูชั่นด้านเมืองอัจฉริยะและความปลอดภัยสาธารณะในครั้งนี้ ทำให้บริษัท ฮิตาชิ สามารถนำเสนอนวัตกรรมระดับสูง เพื่อให้ธุรกิจและองค์กรสามารถ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและทรัพย์สินด้านวิดีโอที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยและการให้บริการให้กับลูกค้า หรือ ประชาขน ได้อย่างชัดเจน

ความคิดเห็น