CAT ก้าวสู่ News S-Curve จับมือสองบริษัทชั้นนำจากเกาหลีใต้ เปิดตัว "ที เพย์" บริการระบบรับชำระเงินครบวงจร ควบคู่พัฒนาเมกะโปรเจค "ภูเก็ต สมาร์ทซิตี้" เมืองต้นแบบอัจฉริยะด้วย loT


พันเอก ผศ.ดร. สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT เผยว่า "CAT เรามีการพัฒนาเทคโนโลยีในหลากหลายด้าน ซึ่งนอกจากนอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีบริการด้านเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นบริการสื่อสารข้อมูลและอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นธุรกิจหลัก เราก็ยังมีการพัฒนาบริการดิจิตัลบนเครือข่ายอื่นๆเพื่อการให้บริการได้ครบวงจรซึ่งจะมีเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจให้กับ CAT ในระยะยาวโดยวันนี้เราจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับวงการสื่อสารโทรคมนาคมไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีไปพร้อมกับผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกนั่นหมายถึงเราจะมีระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นในภาพรวมทัดเทียมระดับโลก ด้วยเช่นกัน โดยเราจะได้จัดตั้งบริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่าง CAT ร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ SK Telecom ซึ่งมีธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ทั้งธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม, e-Commerce, Digital Contents และ NHN KCP บริษัทผู้นำด้านธุรกิจ e-Commerce, e-Payment รายใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้ โดยได้จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 200 ล้านบาท"

ความคิดเห็น