MONO29 ร่วมส่งน้ำใจ

นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.โมโน เทคโนโลยี พร้อมตัวแทนผู้ประกาศข่าวจากช่อง MONO29ในเครือ โมโน กรุ๊ป ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่ได้รับบริจาคจากคณะผู้บริหารและพนักงานโมโน กรุ๊ป อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า ยารักษาโรค ฯลฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวบ้านวังน้ำเขียว ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทีได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตน้ำท่วม โดยมี นายธีระวัฒน์ บุญกระสินธ์ กรรมการอาสาสมัคร มูลนิธิร่วมกตัญญู เขต บก.น.เหนือ 16 เป็นผู้รับมอบ ณ คลังรวบรวมของรับบริจาค มูลนิธิร่วมกตัญญู ลาดพร้าว 107

ความคิดเห็น