ไอเอสเอสพี ได้รับเกียรติบรรยายงานสัมมนา SET ในหัวข้อ IT Future for Listed Company - Cloud Adoption


เมื่อเร็ว  นี้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด หรือ ไอเอสเอสพี รับมอบของที่ระลึกจากนาย ถิรพันธุ์ สรรพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา IT Future for Listed Company หัวข้อ Cloud Adoption” ให้กับกลุ่มผู้บริหารด้านไอทีบริษัทในตลาดหลักทรพย์ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการเลือกใช้เครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและลดต้นทุนไปพร้อม  กัน โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ไอเอสเอสพียังได้จัดบูธแนะนำผลิตภัณฑ์คลาวด์ให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาให้ได้รับความรู้และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ณ อาคารสำนักงานใหญ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนพระราม 9


ความคิดเห็น